Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

KROUŽKY

Mateřská škola spolupracuje s Mateřským centrem Lidičky, které dětem docházejícím do mateřské školy nabízí mnoho zájmových aktivit. Probíhají v odpoledních hodinách a je zajištěn převod dětí z mateřské školy do místa konání kroužku.

Keramika

Keramická tvorba napomáhá rozvoji jemné motoriky dětí, která je důležitá např. pro psaní. Prostřednictvím práce s keramickou hlínou děti rozvíjejí mozkovou činnost, relaxují, práce je celkově zklidňuje. Jsou také ve společnosti dalších dětí – mrňouskům tak rodiče umožní zvykat si na mnohdy různorodý kolektiv, větší dětí rozvíjejí navíc i kreativitu. Kroužek pro děti od 4 let

 
Termíny a časy: středa 15:30 – 16:30  , první lekce 7.10.2020 (lekce nebude 28.10., 23.12. a 30.12.2020)

Kapacita: 8 dětí

Cena:  1400 Kč (14 lekcí do konce ledna 2021)

Místo: Keramická dílna MC Lidičky (suterén budovy OÚ Lidice)

Kurz vede certifikovaná lektorka Lenka Oudránová.

Děti na kurz převádí paní ředitelka ze školky nebo pracovnice MC Lidičky, rodiče si je vyzvedávají po skončení lekce, tedy v 16:30.

Kurz vede certifikovaná lektorka Lenka Oudránová


Pohybová a taneční průprava

Cílem kroužku, zaměřeného pro děti od 4 let, je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a pohybové a taneční hry.

Termín a čas:  čtvrtek 15:30 – 16:30, první lekce 8.10.2020

Věk: od 4 let

Cena: 1350 Kč/kurz (15 lekcí, do konce ledna 2021)

Místo: Oáza Lidice

Kurz vede zkušená tanečnice Pavla Zelenková.