Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZAHRADA

PĚSTOVÁNÍ OVOCE, ZELENINY A BYLINEK

Na zahradě máme keříky s malinami, ostružinami, rybízem, angreštem, vínem a borůvkami. Na bylinkové zahrádce máme základní bylinky. Na volné záhony sázíme většinou – hrášek, špenát, ředkvičky, řepu, dýni apod.

ÚPRAVY ZAHRADY

Na začátku  roku 2012  nám Obecní úřad Lidice nabídl možnost využít dotačního programu vypsaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Výzva se jmenovala – Podpora obnovy a rozvoje venkova. My jsme se snažili dotaci získat v oblasti – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Toto téma se nám zdálo jako velmi účelné a zapadající do našich snah, které jsou především podpora rodiny, podpora dobrých vztahů v obci a vzájemná spolupráce. K tomu všemu jsme již delší dobu toužili po zvelebení naší zahrady. Tohle se nám zdálo jako ideální řešení.
Co nám na zahradě vadilo? Byl to především betonový vjezd, který nebyl využíván a byl místem častých úrazů, protože to byl jediný prostor, kde mohli kluci hrát kopanou. Terén byl ještě z kopce, takže pro fotbal nijak ideální. Dále na zahradě byly prvky, které nesplňovaly bezpečnostní limity. Stará železná houpačka, prolézačka, tabule … Na zahradě byly i prvky, které nebyly staré a vypadaly zachovale, ale bohužel nebyly umístěny v železných patkách, hnily a přestávaly pevně držet v zemi. Prvek se skluzavkou neměl písčitou dopadovou plochu.

My jsme chtěli na zahradě především – učit děti, že si lze zdravě vypěstovat zeleninu a některé ovoce, učit děti třídit bio odpad a používat kompost, seznámit je s některými bylinkami a pěstovat v nich pocit, že přírodní léčiva jsou pro tělo vhodnější než farmaceutika, učit je starat se o prostor, který nás bezprostředně obklopuje a používat při hrách přírodní materiály.

My dospělí jsme měli určitou představu o tom, co bychom na naší zahradě chtěli změnit. Zajímal nás i názor našich dětí, které se samy k plánu zahrady měli možnost vyjádřit a společnými silami navrhli plán.

Velká a zásadní akce se konala 20. 10 . 2012, kdy byla naplánována velká společná brigáda pro rodiče, děti a obyvatele Lidic. Sešlo se nás opravdu mnoho, i když nebylo příliš dobré počasí. Hlavními úkoly bylo – natřít plot, vyrobit kompost, připravit jámy na sázení stromů a vyřešit nesprávné umístění zahradních prvků, které nesplňovali bezpečnostní normy. Byla vykopána plocha pod skluzavkou, do které byl navozen písek z pískoviště, aby byl zabezpečen měkký dopad při pádu ze skluzavky. Byly odstraněny staré železné prvky . Dřevěné prvky byly rozmontovány a rádi bychom je dále využili.

Na jaře roku 2013 se konala další brigáda, při které vznikl hmatový chodníček, byly prořezány keře a vytvořen další záhon pro pěstování zeleniny a malá zahrádka.
S dětmi jsme pak na připravené plochy sázeli semínka zeleniny a bylinky. Také jsme za pomoci rodičů upravili venkovní výběh pro našeho ušatého kamaráda Ušiho.

V říjnu 2015 proběhla další velká rekonstrukce zahrady. Opět byl využit dotační program a zahrada dostala zcela jinou podobu.

Tradice brigád do dnes pokračuje. Společně s dětmi a jejich rodiči zahradu udržujeme a zvelebujeme.