Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

EKOŠKOLKA

Naše školka se ve školním roce 2015 zapojila do mezinárodního ekologického programu Ekoškolka. Více informací o programu naleznete na www.eko-skolky.cz

TEREZA hledá manažera/manažerku projektu | Informační server ekologické ...                                                              Ekoškola – Mateřská škola Horní Lideč

Pilířem tohoto programu je metodika sedmi kroků:

  1. Sestavení ekotýmu (tým ze zástupců rodičů a dětí ve školce)
  2. Analýza – zkoumání jednotlivých témat
  3. Plán činností (Hledání řešení, stanovení cílů, plánování aktivit k jejich dosažení)
  4. sledování a vyhodnocování
  5. Environmentální výchova ve výuce (porozumění tématu)
  6. Informování a spolupráce ( informovat o dění ve školce – co jsme zjistili a na čem pracujeme)
  7. Ekokodex – souhrn pravidel vyjadřujících jak se naše škola ohleduplně chová k životnímu prostředí, co je pro nás důležité a čím se ve škole řídíme.

Moto ekoškolky – Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Je to takový souhrn kroků k docílení pozitivních změn ve školce i v jejím okolí.

Program Ekoškola pro MŠ v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Základní témata v Ekoškolce jsou čtyři – PROSTŘEDÍ, JÍDLO, VODA, ODPADY. My jsme v předchozích letech pracovali s tématem PROSTŘEDÍ a v loňském i letošním roce pracujeme na tématu JÍDLO.

Školní rok 2015    PROSTŘEDÍ

Naším prvním úkolem bylo vytvoření ze zástupců školky a z řad rodičů a dětí EKOTÝM. Členové ekotýmu společně vedou a naplňují podstatu sedmi kroků ekoškolky.

Prvním tématem, které jsme vybrali, bylo téma PROSTŘEDÍ.

Nevíme, jak se to stalo, ale přiletěl nám dopis od nějakého právě narozeného skřítka. Pomohli jsme mu vymyslet jméno: MEDŮVEK (MEDOVNÍČEK) a společně s ním jsme zkoumali prostředí školky. Hodně jsme se věnovali tématu pokojových rostin, zdobili jsme květináče a děti do školky nosily nové rostliny, které jsme značili cedulkou s názvem, dobou zálivky a jménem toho, kdo se o rostlinku stará.

le medůvka zajímaly stromy na naší zahradě. Zkoumali jsme, jaké stromy na zahradě máme, jak se jmenují, děti si je kreslily a zaznamenali jsme jejich polohu na mapce. Každé dítě si nakonec vybralo strom, o který se bude starat a zaznamenávat jeho vzhled v jednotlivých ročních obdobích. O stromy se staráme dál a děti si jako „patroni stromů“ péči o ně předávají.

Školní rok 2016 – 2017  JÍDLO 

Když jsme si téma jídlo zmapovali, zjistili jsme, že bychom chtěli informovat rodiče o naší zdravé stravě ve školce a také zjistit, která jídla nám od naší paní kuchařky nejvíc chutnají. Děti vytvořily krabičku na hodnocení jídel a na nástěnku do šatny jsme vše pečlivě zapisovali.

Rodiče jsme se rozhodli informovat o pomazánkách a tak jsme s dětmi vytvářeli fotorecepty školkových pomazánek, které jsme pak posílali rodičům. Na oslavě dne maminek si pak maminky mohly společně s dětmi zkusit jednotlivé pomazánky uvařit a pak i ochutnat.

Pak jsme ale zjistili, že nemáme naše informace z ekotýmu kam dávat a tak jsme si vytvořili jednu venkovní a jednu vnitřní nástěnku, kde si každý může přečíst, na čem zrovna pracujeme.

Téma jídlo jsme v tomto školním roce zakončili MRKVOVÝM DNEM, kdy mohl kdokoliv přinést cokoli připraveného z mrkve. Sešlo se nám několik dobrot a děti i rodiče s radostí ochutnávali.

Školní rok 2017 – 2018 pokračuje téma JÍDLO

V tomto školním roce se nám obměnila velká část dětského ekotýmu, takže na úvod nás čekalo aktualizovat nástěnku členů ekotýmu – všechny členy vyfotit a vytvořit si pěkný podklad pod fotku.

Dále jsme prošli zbývající otázky k tématu Jídlo – Děti zaujalo, jestli máme ve školce nějaká nesladká bezmasá jídla a tak jsme se pustili do zkoumání. Úkol sledovat bezmasá jídla si vzala na starost Maruška H. a Lilinka, které je pak pečlivě zaznamenávaly a fotily. Protože každý člen ekotýmu chtěl mít u oběda svůj vlastní úkol, vytvořili jsme si další podněty ke zkoumání – Matoušek dělal pošťáka a osobně se ptal paní kuchařky, co máme k obědu a pak o tom informoval ostatní děti a pokud někdo v jídle objevil nějakou surovinu, kterou neznal, mohl se zeptat Adélky a Jarušky a ony mu to ochotně zjistily. Dále jsme se zabívali tím, jestli ve školce pijeme čistou vodu a zjistili jsme, že moc ne. Tak jsme se pustili do zkoumání, proč je pro naše tělo prospěšné pít čistou vodu a hned jsme si to na našem „Matoušovi“ zaznamenali.

Na konci listopadu nás čekala velká schůzka s dospěláky, na kterou si každé dítě vybralo svojí roli – hostitele, fotografa nebo mluvčího. Náplní schůzky bylo vytvoření pravidel v ekotýmu a příprava tvorby Ekokodexu.

Celý leden jsme strávili vyráběním nástěnky Ekoškolky do Knihovny.

 Během února jsme tvořili ekokodex. Nejprve jsme se s dětmi inspirovali na internetu a prohlíželi si ekokodexy jiných škol a školek. Dětem se nejvíce líbily nástěnky, kde byla nějaká zvířátka a tak jsme se rozhodli, že si ho také znázorníme pomocí zvířátek. Každé dítě si vybralo pravidlo a k tomu zvířátko. Soňa měla výborný nápad zavěsit pravidla v šatně ke stropu. Děti z toho byly nadšené a hned začaly tvořit. Pravidel jsme chtěli 10 a jelikož je 7 dětí v ekotýmu, mohli si svoje pravidlo vytvořit i Soňa, Lenka a paní kuchařka.

 Na Ekoškolce jsme pracovali pilně a tak jsme se konečně odvážili oficiálně zažádat o titul ekoškolka. Začátkem května k nám do školky přijeli paní auditorky, které s námi strávili celé dopoledne. A jak to dopadlo?

Školní rok 2018-2019  VODA

Tento školní rok jsme začali s velkým nasazením. Na první schůzce děti měly za úkol najít po zahradě poschovávané obrázky a texty k tématu voda a pak je správně přiřadit k sobě. Tím jsme vytvořili naši analýzu spojenou s plánem činností.

„Odkud se ve školce bere pitná voda a kam odtéká“

Jako první úkol si děti vybraly : „Odkud se ve školce bere pitná voda a kam odtéká“.  Povídali jsme si o pitné vodě, kde se bere, jak se dostane k nám do školky i co se s ní dál děje. Zkoušeli jsme si nakreslit a různě vymodelovat potrubí, abychom si jeho funkci lépe představili. V říjnu nás čekala prohlídka čističky v Lidicích, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. V červnu jsme naše pátrání zakončili výletem na vodní nádrž Klíčava, kde si děti mohli prohlédnout zdroj pitné vody.

 S dětským ekotýmem jsme stihli hodně otázek z plánu činností zpracovat, ale přeci jen jsme potřebovali pomoc od dospěláků. Na podzimní společné schůzce pro děti Lucka připravila pokus s filtračním papírem, takže děti viděly čištění vody dalším způsobem a dospěláci mezi tím doplnili plán činností o další nápady. Nechybělo ani občerstvení v podobě muffinů, bylinkového čaje a vody s citronem.

„Seznámení s ekologickými čistícími prostředky“

Na Vánoční jarmark, který naše školka každoročně pořádá, si starší děti připravily na prodej eko prací prášek s eko aviváží. Děti se seznámily se surovinami na jeho výrobu a společně si ho namýchaly. S dětmi jsme se zabývali ekologickými značkami a zkoumali jsme, jaké čistící prostředky ve školce máme. Paní kuchařka s paní uklízečkou nás v našem nápadu podpořili a na úklid a mytí koupily čistící prostředky šetrnější k přírodě. Ve velké třídě děti s tímto tématem pracovali déle a zjišťovali, jaké čistící prostředky používají u nich doma. Abychom naše poznatky využili, publikovali jsme článek v lidickém zpravodaji, kde jste se mohli dočíst, jak se dají jednoduše ekologické čistcí prostředky vyrobit.

„Šetření vodou při splachování“

Další nás čekala otázka, jestli děti šetří vodou při splachování. Na našich záchodech máme oddělené splachování s menší a větší spotřebou vody. Během září jsme měli problém s mladšími dětmi, kterým se splachování toalet tak zalíbilo, že byly schopné tlačítka mačkat několikrát za sebou. Proto děti z ekotýmu vymyslely, že je potřeba označit splachování obrázky, které budou srozumitelné i pro malé děti. Nakreslili jsme a zalaminovali velké a malé kapičky a označili s nimi splachování. Dále jsme v každé třídě zvolili jednoho zástupce z ekotýmu, který splachování bude kontrolovat. Dětem jsme vše vysvětlili a namalovali jsme další popisky s obrázky, které jsme nalepili do šatny a na dveře záchoda. Jako výstup z našeho projektu jsme natočili video, kde se dětí ptáme, jaké kapičky při splachování používají a kolikrát splachují. Moc nás potěšilo, že všechny děti na naše otázky odpovídaly správně.

„Spotřeba vody v naší školce“

Začátkem listopadu jsme zpracovali denní spotřebu vody v naší školce. Každé dítě dostalo tabulku, do které si po celý den zapisovalo svojí spotřebu vody. Další tabulku jsme společně s dětmi vytvořili i pro paní kuchařku a paní uklízečku. Aby si děti dokázali představit, kolik vody se při různých činnostech spotřebovává, připravil si pro ně Tomáš z Dospěláků z ekotýmu krátkou přednášku, kde dětem spotřebu vody prezentoval na splachování. Dále jsme si spotřebu vody přiblížili na množství vody v našem akváriu.

„Šetření pitnou vodou“

V naší školce se snažíme vodou šetřit a využívat ji jen tolik, kolik je opravdu potřeba. Na našem vodoměru jsme si dokázali, že pokud si na šetření vodou dáváme opravdu pozor, ušetříme až 3l na dítě!!!

„Sud na vodu“

Přemýšleli jsme, jak to zařídit venku tak, abychom využili vodu, kterou nám nosí déšť. Proběhlo mnoho porad a diskuzí. Do čeho vodu chytat a kde, jak vypadá sud, kde ho sehnat a kam ho dát? Viděli jsme video, jak se přidělává okap a k čemu vlastně slouží. Opravdu jsme si o dešťové vodě zjistili, co se dalo.

Pak jsme si udělali plán, co je třeba zařídit. prvním bodem bylo sehnat sud. Napsali jsme tedy inzerát.

Vyvěsili jsme ho v obci a i na naše webové stránky a čekali jsme, co se stane. A stalo. Jednoho dne, nám opravdu přinesli do školky plastový sud. Moc tímto děkujeme Tomášovi K.  Teď už jen zbývalo ho správně umístit. Znamenalo to úpravu starého okapu, do které se vrhli kluci. A s pilkou na železo, jim to šlo výborně.

Po první fázi jsem však zjistili, že to taková legrace nebude. Sud se nám pod okap nevešel. Museli jsme hledat náhradní řešení. Projekt si vzal na starost Fíla. S tatínkem a kamarádem nám poradili a dokonce koupili část okapu, kterou jsme potřebovali. Pak už se kluci mohli zase pustit do práce. Trochu jsme se zapotili, ale výsledek stojí za to!

„Čištění vodních toků“

Poslední úkol, který jsme si nechávali schválně na teplejší dny, bylo čištění lidického potoka. Na Schůzce s dospěláky proběhla debata, jak tedy chceme potok čistit. A přišli jsme na to, že nevíme. Že vlastně ani nevíme, co by mělo v potoce být a co ne a jestli je tedy potřeba se o náš lidický potok nějak starat. Jirka z dospěláků ale dostal skvělý nápad. Domluvil pro nás návštěvu hydrobioložky Evy Balcarové, která nám měla pomoci vše vyřešit. Eva dorazila s výbavou encyklopedií, cedníků a mističek na živočichy.

A jak naše zkoumání probíhalo? Eva nám nejprve o vodních tocích řekla pár informací a ukázala obrázky různých živočichů v encyklopediích. Pak jsme se přesunuli k lidickému potoku, kde jsme pomocí cedníků a mističek sbírali živočichy, které jsme pak pozorovali. Všichni jsme byli mile překvapení, kolik drobných živočichů v našem potoce žije.

A náš závěr? Z našeho lidického potoka by bylo potřeba sbírat pouze odpadky, které se v něm naštěstí nenacházejí. Život v něm je pestrý a je vidět, že znenčištění vody je mminimální a tak v něm můžeme nalézt spoustu živočichů.

„Nástěnka v knihovně“

Abychom mohly naše aktivity zprostředkovat i ostatním občanům obce, vytvořili jsme opět nástěnku do knihovny, tentokrát s vodní tématikou.

„Ekokodex“

Náš poslední velký úkol na konci školního roku bylo vytvořit ekokodex k tématu vody. Ekokodex je soubor pravidel, která naše školka dodržuje, abychom podpořili šetření pitnou vodou a využití vody dešťové. Již jsme měli představu, jak by měl ekokodex vypadat – chtěli jsme, aby byl z recyklovaných materiálů a byl umístěný na plotě, aby byl pro všechny kolemjdoucí dobře viditelný. Nejprve jsme do šatny vytvořili nástěnku, kde se mohl každý vyjádřit, jaká pravidla by do našeho ekokodexu měla patřit. Dále jsme na společné schůzce s dospěláky hráli hru, kde každá skupinka musela vymyslet 2 pravidla a potom návrhy kolovali a ostatní připisovali. Nechyběla ani porada s ostatními dětmi a pracovníky školky. Po důkladném zvážení jsme se rozhodli pro čtyři pravidla.

EKOKODEX MŠ LIDICE 

– IVOŠ – informování veřejnosti o šetření vodou (snažíme se námi zjištěné informace předávat dál – ostatním dětem, rodičům i široké veřejnosti – na nástěnkách v šatně, nástěnkou v knihovně, v lidickém zpravodaji a stránkách mateřské školy)

– Využíváme dešťovou vodu (máme na školkové zahradě sud na dešťovou vodu)
– Šetříme vodou v umývárně a na WC  (máme ve školce úsporné baterie a děti vědí, jak si mýt správně ruce s co nejmenší spotřebou vody)
– Používáme ekoprostředky a některé vyrábíme  (Většina čistcích prostředků a mýdel v naší mateřské škole jsou ekologické s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí)

Při tvoření ekokodexu nakonec vše dopadlo jinak, než jsme si plánovali. IVOŠE jsme chtěli vytvořit z plastových lahví, ale ty nám nešlo nijak provrtat a děti sami začali tvořit z klacíků.  Začalo velké řezání, zatloukání a nakonec natírání a IVOŠ byl na světě! Ostatní  předměty představující naše pravidla bylo snadné vyrobit. Velmi těžké bylo přidělání na plot drátky, ale i to jsme zvládli. Pak jsme již mohli obdivovat, jak to našemu Ivošovi na plotu sluší.

„Voda“

Během celého roku se s vodou seznamujeme – hrajeme si s ní, děláme různé pokusy a zjišťujeme její podoby a vlastnosti. Děti v ekotýmu si vyzkoušeli hru, kde plnily různé úkoly spojené s vodou. Aby to ostatním dětem nebylo líto, připravil si dětský ekotým stanoviště, kterými procházely děti z obou tříd ve skupinkách a plnili zde různé úkoly spojené s vodu. Jako odměnu děti dostali medové sušenky a kapičkovou medaili.

 

Školní rok 2019-2020 ODPADY

První velká schůzka ekotýmu proběhla 14.10. 2019. Plánovali jsme, co všechno bychom měli tématu odpady zvládnout.

V letošním roce jsme začali zabývat tématem odpady. Nejprve jsme hledali, kde je ve školce vůbec máme.  Mapovali jsme, kde máme koše a co do nich házíme. Všechny jsme si vysypali a odpad analyzovali. Zjistili jsme, že do některých košů házíme jen papír.

Pak jsme pátrali, kam naše odpadky putují dále. Našli jsme v obci popelnice na tříděný odpad, ale nevěděli jsme, proč se třídí a jak. Udělali jsme analýzu toho, co o odpadcích víme a co ještě ne. Následně jsme vytvořili plán, jak se vše naučíme a co můžeme zlepšit.

Začalo velké učení o tom, z jakého jsou věci materiálu. O tom, že některé odpadky lze třídit, ale neměli jsme je kam házet. Vyrobili jsme si tedy správné nádoby. Také jsme správně označili ty stávající.

Pro občany Lidic jsme vytvořili mapu, kde jsou popelnice na tříděný odpad a kdy se vyvážejí.

Na rozsvěcení stromečku jsme ušetřili mnoho plastových obalů žádostí, aby si lidé nosili své hrnečky. Mohli jsme ekoškolu prezentovat před celou obcí povídáním na mikrofon.

Do místního obchodu Coop jsme dodali látkové pytlíky, které si mohou občané brát zdarma a tak opět umenšovat množství odpadu.

Dlouho jsme si hráli na obchod a pak jsme navštívili bezobalový obchod Rádoby nádoby v Kladně.

Na dodržování pravidel stále dohlíží naše hlídka!

Na konci února jsme měli návštěvu z Ekoškolky a snažili jsme se obhájit titul. A povedlo se!

Školní rok 2020 – 2021 JÍDLO 

V tomto školním roce si d+ěti opět vybraly téma jídlo. Zkoumali jsme, kde se dají  koupit regionální potraviny, co je to Scuk a zda je v našich možnostech odtud potraviny odebírat. Přihlásili jsme se do projektu Skutečně zdravá škola. Vyrobili jsme ve spolupráci s Galerií Lidice ekoškolkové placky. 

Školní rok 2021-2022 – téma: JÍDLO – pokračování

Děi si pro rok 2021 – 2022 opět vybraly téma jídlo s tím, že hlavní činností bude vaření. Navázali jsme tedy na minulý rok, udělali si plán a vařili jsme! Ale ZDRAVĚ! Takže pokud možno bez obalu, regionálně, bio a fair trade. Už jsme zkoušeli špagety se špenátem, čokoládové bonbóny a teď nás čeká výzva – škvarkové placky!

Nakupujeme: www.vyvazeno.cz, www.scuk.cz,www.nasgrunt.cz,www.biofarmavojenice.cz,www.uzeninyzezihle.cz