Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O ŠKOLE

Mateřská škola vznikla jako jednotřídka přestavěním požární zbrojnice v roce 1972. V roce 1999 byla pro velký zájem rozšířena o další třídu.

V září 2013 prošly prostory mateřské školy rozsáhlou rekonstrukcí. Obec Lidice financovala úpravy vnitřních prostor – nové rozvody elektřiny včetně nových svítidel, přístavbu vchodu a zhotovení nové šatny, vytvoření nového sociálního zařízení, výměnu podlahových krytin a úpravu vnitřního zdiva. Prvním důvodem bylo ukončení výjimky vydané KHS se sídlem v Kladně, která umožňovala umístění více dětí, než dovolují prostory školy – požadavky na rozlohu tříd a počet toalet a umyvadel. Druhým důvodem byl již kritický stav elektroinstalace a zastaralý interiér budovy.

Nyní již naše MŠ splňuje všechny požadavky na daný počet dětí.

Druhým zdrojem financí byla dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z těchto prostředků byla pořízena nová okna, zateplení budovy a nová venkovní omítka.

Velkými úpravami prošla i naše školní zahrada. Podrobné info o tomto projektu naleznete v samostatném odkazu.