Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

INFO PRO RODIČE

PROVOZ MŠ 6:45 – 16:30. PŘÍCHOD DO 8:00 hod.

Co děti ve školce potřebují:

  • přezůvky
  • malý hrníček
  • oblečení na pobyt venku dle počasí
  • náhradní oblečení v případě, že se dítě polije
  • náhradní spodní prádlo

Pláštěnku a gumáky nemusí mít děti ve skříňce celoročně.

Prosíme, abyste vše řádně označili. Stačí CD popisovačem monogramy dítěte na cedulku trička, jazyk boty atd.

 Pokud budete chtít, můžete na začátku školního roku a v pololetí přinést: kapesníky, ubrousky, toal.papír a tekuté mýdlo.


Režim dne

I. třída (mladší děti)

6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.

8:00 – 8:40 spontánní činnost, ranní kruh, ranní cvičení, řízená činnost

8:40 – 9:10 hygiena, svačina, příprava na pobyt venku

9:15 – 11:15 pobyt venku

11:15 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 14:00 odpočinek

14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30 odpolední aktivity

II. třída (starší děti)

6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.

8:00 – 8:15 ranní kruh

8:15 – 9:15 pohybové aktivity, skupinová, frontální a individuální práce, volná hra

9:15 – 9:45 hygiena, svačina, příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45 pobyt venku

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 13:00 odpočinek

13:00 – 14:00 individuální aktivity, spontánní činnsoti

14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačina

14:30– 16:30 odpolední činnosti


Vyzvedávání dětí

po obědě: 1.třída – 12:00-12:10          2.třída – 12:15-12:25
po odpol. svačině: od 14:15


Platby

Školné na školní rok 2024-2025  činí 700 Kč.
Školné neplatí děti poslední rok před školní docházkou a děti s odkladem školní docházky.
Ceny stravného:

  • Ranní svačina – 11 Kč
  • Oběd  – 29 Kč
  • Odpolední svačina – 11 Kč
  • Jídlo na celý den – 51 Kč

Cena stravného sedmiletých dětí: 55 Kč

Částka je zasílána začátkem měsíce na email rodičů. Vždy se platí dohromady školné daného měsíce + projedené jídlo z měsíce předcházejícího. Používáme systém inkasa.

Číslo účtu: 27-71 70 27 02 67/ 0100