Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

INFO PRO RODIČE

PROVOZ MŠ 6:45 – 16:30. PŘÍCHOD DO 8:00 hod.

Co děti ve školce potřebují:

  • přezůvky
  • malý hrníček
  • oblečení na pobyt venku dle počasí
  • náhradní oblečení v případě, že se dítě polije
  • náhradní spodní prádlo

Pláštěnku a gumáky nemusí mít děti ve skříňce celoročně.

Prosíme, abyste vše řádně označili. Stačí CD popisovačem monogramy dítěte na cedulku trička, jazyk boty atd.

 Pokud budete chtít, můžete na začátku školního roku a v pololetí přinést: kapesníky, ubrousky, toal.papír a tekuté mýdlo.


Režim dne

I. třída (mladší děti)
6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.
8:00 – 8:40 ranní kruh, ranní cvičení
8:40 – 9:10 hygiena, svačina
9:10– 11:20 dopolední činnosti, pobyt venku
11:20 – 12:00 hygiena,oběd
12:00 – 14:00 odpočinek
14:15 – 14:45 hygiena, odpolední svačina
14:45 – 16:30 odpolední aktivity

II. třída (starší děti)
6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.
8:00  – 9:15 pohybové aktivity, skupinová, frontální a individuální práce, volná hra
9:15 – 9:30 hygiena, svačina
9:30 – 10:00 skupinová a individuální práce, volná hra
10:00 – 12:00 dopolední  činnosti venku
12:00 – 12:30 oběd
12:30 – 13:00 odpočinek
13:00 – 14:15 aktivity pro individuální rozvoj dle potřeb dětí
14:15 – 14:45 svačina
14:45– 16:30 odpolední činnosti


Vyzvedávání dětí

po obědě: 1.třída – 12:00-12:10          2.třída – 12:15-15:25
po odpol. svačině: od 14:15


Platby

Školné na školní rok 2022-23  činí 608 Kč.
Školné neplatí děti poslední rok před školní docházkou a děti s odkladem školní docházky.
Ceny stravného:

  • Ranní svačina – 11 Kč
  • Oběd  – 29 Kč
  • Odpolední svačina – 11 Kč
  • Jídlo na celý den – 51 Kč

Cena stravného sedmiletých dětí: 55 Kč

Částka je zasílána začátkem měsíce na email rodičů. Vždy se platí dohromady školné daného měsíce + projedené jídlo z měsíce předcházejícího. Používáme systém inkasa.

Číslo účtu: 27-71 70 27 02 67/ 0100