Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis školní rok 2024-2025

14. května 7:00 – 16:00 hod

(18.4. 9:30 – 11:00 hod – Den otevřených dveří )

s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku (je-li to možné), účast dítěte není nutná

Předpokládaný počet volných míst: 9 – 10

POZOR – dle údajů z matriky lze očekávat přihlášky od více než deseti dětí z Lidic. S velkou pravděpodobností nebudeme schopni umístit děti z Makotřas. Nepodceňte prosím situaci a připravte si další varianty. Absolvujte zápis i v jiné mateřské škole. Pro obec Makotřasy jsou k dispozici kladenské mateřské školy.

Přihlášky ke stažení zde od 1.4.2024 v odkazu DOKUMENTY

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Lidice, okres Kladno pro školní rok 2024– 2025

  1. děti s trvalým pobytem v obci Lidice dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla nejméně 3 let
  • děti s trvalým pobytem v obci Číčovice, Zájezd a Makotřasy dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla nejméně 3 let. O volná místa v mateřské škole se obce rozdělí rovným dílem. Zbyde-li počet míst nedělitelný třemi, volná místa se obsadí tak, že se přihlédne k věku dětí.
  • děti z ostatních obcí dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla nejméně 3 let