Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NABÍZÍME

Logopedická prevence

V mateřské škole probíhá diagnostika poruch výslovnosti již u mladších dětí. V 1.třídě jsou prováděna preventivní logopedická cvičení u všech dětí. Ve 2.třídě mají děti se špatnou výslovností zajištěn individuální přístup paní učitelky, která má logopedický kurz a systematicky s dětmi pracuje. Po 2 letech zkušeností můžeme říci, že tento způsob práce má veliký efekt a spolupracuje-li rodina, děti se před nástupem do základní školy řečových vad zbaví.

Logopedickou prevenci vede paní učitelka Bára.


Cvičení v Sokolovně

V období od začátku listopadu do konce března navštěvujeme sokolovnu v nedalekém Kladně. Jezdíme autobusem přímo od školky 1 x týdně. Třídy se střídají. Důvodem jsou malé prostory školy, které nejsou vhodné k pohybovým aktivitám. V teplejších měsících využíváme venkovní hřiště v obci, v chladnějším období jezdíme právě do sokolovny, která je vybavena velikým množstvím náčiní i nářadí. Děti zde rozvíjejí všechny pohybové dovednosti.

Pohybovou výchovu vede v obou třídách paní učitelka Pavla.


Školy v přírodě

Vždy v květnu vyrážíme na školku v přírodě. Nejčastěji jezdíme do Stradonic u Nižboru, kde s dětmi trávíme 4 dny v penzionu Klamovka. Každá výprava je motivována jinou hrou. Jezdíme vlakem z Kladna.