Personální obsazení

menší

Ředitelka MŠ – Mgr. Soňa Macháčková

- koordinátor programu Ekoškolka

- logopedický preventista

 Vzdělání:

- SPgŠ Beroun, obor učitelství pro MŠ
- UK Praha, obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

- Studium pro ředitele škol ukončeno 2015

Praxe:  10 let  MŠ Kladno, 2 roky Jazyková škola Rosa Kladno, ředitelkou MŠ od roku 2010

menší B.

Paní učitelka Barča

- lektorka angličtiny Watts English

- logopedický preventista

Absolventka SPgŠ Praha, v MŠ Lidice od září 2015

menšíL.

Paní učitelka  Lenka K.

- logopedický preventista

Vzdělání:

- Gymnázium Nové Strašecí
- ZČU Plzeň, obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe:  3 roky v MŠ Lidice, od srpna 2014 na mateřské dovolené, od 1.12.2016 opět v týmu MŠ

 

menšíLJ

Paní učitelka Lenka J.

Vzdělání:

- SpgŠ Beroun

V týmu MŠ od září 2017

menšíP.

Školní asistent  Pavla Z.

- vedoucí projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ (Česká obec Sokolská)

V týmu MŠ od února 2019

menšíLO

Vedoucí školní jídelny a paní kuchařka – Lenka O.

- Rekvalifikační kurz – kuchař

- osobní rozvoj v oblasti zdravé výživy, průběžné vzdělávání v trendech zdravého vaření

Praxe:  v  MŠ Lidice od roku 2009

 menší E

Kuchařka – Eva P.

- kvalifikace pekař, cukrář

V týmu MŠ od září 2018

vlaďka net

paní uklízečka – Vlaďka B.

Praxe:  V  MŠ Lidice od roku  1988