Odpady 2019-2020

Ve školním roce 2019 se začíná naše Ekoškolka věnovat tématu odpady. Je totiž tématem posledním. Od poloviny října se schází náš nový dětský ekotým každý pátek na hodinu. Zatím zvládl vytvořit analýzu, kterou představil dospělým členům na první velké schůzce 14.10. 2019.

  1. SCHŮZKA DĚTSKÉHO EKOTÝMU

-          Seznámení s novými členy

-          Ostřílení členové vyprávějí novým, co se dělo minulý rok

-          Paní učitelka připomíná, co se má dít letos – téma ODPADY

-          Zkouška nové fotky ekotýmu

2. ODPADY VE ŠKOLCE

-          Co jsou odpady? Odpadky

-          Kam je dáváme? Do koše

-          Kde máme ve školce koše? Nevíme

-          Co do nich házíme? Nevíme

-          V některém je jen papír, proč?

-          Poznáme, co je papír? Ne vždy.

-          Kam putují odpadky pak? Na skládku.

-          Co se děje tam? Nevíme.

-          Slyšeli jste slovo třídění? Chodíme do popelnic na tříděný odpad.

-          Proč se třídí? Nevíme.

3. ANALÝZA – ANEB, CO VŠECHNO NEVÍME

-          Práce s plánkem školy. Zakreslení počtu košů a na co jsou

-          Obsah košů – vysypeme a vyfotíme

-          Dá se nějak odpad zmenšit? Víme jak?

-          Víme, kolik odpadků za den vytvoříme?

-          Víme, co je třídění a proč ho děláme?

V pondělí 14.10. jsme se sešli i s dospěláky a měli v plánu – udělat foto nového ekotýmu, představit si analýzu, kterou děti připravily, zamyslet se nad plánem činností.

Děti opět připravovaly malé pohoštění, aby atmosféra byla co nejpříjemnější:)

4. ANALÝZA – ZPRACOVÁNÍ

- tvoření plakátu anylýzy

- výroba symbolů k jednotlivým otázkám

- hledání odpovědí na otázku Lze zmenšit množství odpadků v černé popelnici?