Zápis 2019

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 24.5. 2019

Kriteria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Lidice, okres Kladno pro školní rok 2019-2020

1. děti s trvalým pobytem v obci Lidice dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla nejméně 3 let

2. děti s trvalým pobytem v obcích Číčovice, Zájezd a Makotřasy dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla nejméně 3 let. O volná místa v mateřské škole se obce rozdělí rovným dílem. Zbude-li počet míst nedělitelný třemi, volná místa se obsadí tak, že se přihlédne k věku dětí bez ohledu na místo trvalého pobytu.

3. děti z ostatních obcí dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla nejméně 3 let

Letos budeme přijímat 9 dětí.