Šk. rok 2018 – 2019

 VODA 

 

net

Tento školní rok jsme začali s velkým nasazením. Na první schůzce děti měly za úkol najít po zahradě poschovávané obrázky a texty k tématu voda a pak je správně přiřadit k sobě. Tím jsme vytvořili naši analýzu spojenou s plánem činností.

„Odkud se ve školce bere pitná voda a kam odtéká“

Jako první úkol si děti vybraly : „Odkud se ve školce bere pitná voda a kam odtéká“.  Povídali jsme si o pitné vodě, kde se bere, jak se dostane k nám do školky i co se s ní dál děje. Zkoušeli jsme si nakreslit a různě vymodelovat potrubí, abychom si jeho funkci lépe představili. V říjnu nás čekala prohlídka čističky v Lidicích, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. V červnu jsme naše pátrání zakončili výletem na vodní nádrž Klíčava, kde si děti mohli prohlédnout zdroj pitné vody.

S dětským ekotýmem jsme stihli hodně otázek z plánu činností zpracovat, ale přeci jen jsme potřebovali pomoc od dospěláků. Na podzimní společné schůzce pro děti Lucka připravila pokus s filtračním papírem, takže děti viděly čištění vody dalším způsobem a dospěláci mezi tím doplnili plán činností o další nápady. Nechybělo ani občerstvení v podobě muffinů, bylinkového čaje a vody s citronem.

 

„Seznámení s ekologickými čistícími prostředky“

Na Vánoční jarmark, který naše školka každoročně pořádá, si starší děti připravily na prodej eko prací prášek s eko aviváží. Děti se seznámily se surovinami na jeho výrobu a společně si ho namýchaly. S dětmi jsme se zabývali ekologickými značkami a zkoumali jsme, jaké čistící prostředky ve školce máme. Paní kuchařka s paní uklízečkou nás v našem nápadu podpořili a na úklid a mytí koupily čistící prostředky šetrnější k přírodě. Ve velké třídě děti s tímto tématem pracovali déle a zjišťovali, jaké čistící prostředky používají u nich doma. Abychom naše poznatky využili, publikovali jsme článek v lidickém zpravodaji, kde jste se mohli dočíst, jak se dají jednoduše ekologické čistcí prostředky vyrobit.

 

„Šetření vodou při splachování“

Další nás čekala otázka, jestli děti šetří vodou při splachování. Na našich záchodech máme oddělené splachování s menší a větší spotřebou vody. Během září jsme měli problém s mladšími dětmi, kterým se splachování toalet tak zalíbilo, že byly schopné tlačítka mačkat několikrát za sebou. Proto děti z ekotýmu vymyslely, že je potřeba označit splachování obrázky, které budou srozumitelné i pro malé děti. Nakreslili jsme a zalaminovali velké a malé kapičky a označili s nimi splachování. Dále jsme v každé třídě zvolili jednoho zástupce z ekotýmu, který splachování bude kontrolovat. Dětem jsme vše vysvětlili a namalovali jsme další popisky s obrázky, které jsme nalepili do šatny a na dveře záchoda. Jako výstup z našeho projektu jsme natočili video, kde se dětí ptáme, jaké kapičky při splachování používají a kolikrát splachují. Moc nás potěšilo, že všechny děti na naše otázky odpovídaly správně.


„Spotřeba vody v naší školce“

Začátkem listopadu jsme zpracovali denní spotřebu vody v naší školce. Každé dítě dostalo tabulku, do které si po celý den zapisovalo svojí spotřebu vody. Další tabulku jsme společně s dětmi vytvořili i pro paní kuchařku a paní uklízečku. Aby si děti dokázali představit, kolik vody se při různých činnostech spotřebovává, připravil si pro ně Tomáš z Dospěláků z ekotýmu krátkou přednášku, kde dětem spotřebu vody prezentoval na splachování. Dále jsme si spotřebu vody přiblížili na množství vody v našem akváriu.

„Šetření pitnou vodou“

V naší školce se snažíme vodou šetřit a využívat ji jen tolik, kolik je opravdu potřeba. Na našem vodoměru jsme si dokázali, že pokud si na šetření vodou dáváme opravdu pozor, ušetříme až 3l na dítě!!!

„Sud na vodu“

Přemýšleli jsme, jak to zařídit venku tak, abychom využili vodu, kterou nám nosí déšť. Proběhlo mnoho porad a diskuzí. Do čeho vodu chytat a kde, jak vypadá sud, kde ho sehnat a kam ho dát? Viděli jsme video, jak se přidělává okap a k čemu vlastně slouží. Opravdu jsme si o dešťové vodě zjistili, co se dalo.

Pak jsme si udělali plán, co je třeba zařídit. prvním bodem bylo sehnat sud. Napsali jsme tedy inzerát.

Vyvěsili jsme ho v obci a i na naše webové stránky a čekali jsme, co se stane. A stalo. Jednoho dne, nám opravdu přinesli do školky plastový sud. Moc tímto děkujeme Tomášovi K.  Teď už jen zbývalo ho správně umístit. Znamenalo to úpravu starého okapu, do které se vrhli kluci. A s pilkou na železo, jim to šlo výborně.

Po první fázi jsem však zjistili, že to taková legrace nebude. Sud se nám pod okap nevešel. Museli jsme hledat náhradní řešení. Projekt si vzal na starost Fíla. S tatínkem a kamarádem nám poradili a dokonce koupili část okapu, kterou jsme potřebovali. Pak už se kluci mohli zase pustit do práce. Trochu jsme se zapotili, ale výsledek stojí za to!

„Čištění vodních toků“

Poslední úkol, který jsme si nechávali schválně na teplejší dny, bylo čištění lidického potoka. Na Schůzce s dospěláky proběhla debata, jak tedy chceme potok čistit. A přišli jsme na to, že nevíme. Že vlastně ani nevíme, co by mělo v potoce být a co ne a jestli je tedy potřeba se o náš lidický potok nějak starat. Jirka z dospěláků ale dostal skvělý nápad. Domluvil pro nás návštěvu hydrobioložky Evy Balcarové, která nám měla pomoci vše vyřešit. Eva dorazila s výbavou encyklopedií, cedníků a mističek na živočichy.

A jak naše zkoumání probíhalo? Eva nám nejprve o vodních tocích řekla pár informací a ukázala obrázky různých živočichů v encyklopediích. Pak jsme se přesunuli k lidickému potoku, kde jsme pomocí cedníků a mističek sbírali živočichy, které jsme pak pozorovali. Všichni jsme byli mile překvapení, kolik drobných živočichů v našem potoce žije.

A náš závěr? Z našeho lidického potoka by bylo potřeba sbírat pouze odpadky, které se v něm naštěstí nenacházejí. Život v něm je pestrý a je vidět, že znenčištění vody je mminimální a tak v něm můžeme nalézt spoustu živočichů.

„Voda“

Během celého roku se s vodou seznamujeme – hrajeme si s ní, děláme různé pokusy a zjišťujeme její podoby a vlastnosti. Děti v ekotýmu si vyzkoušeli hru, kde plnily různé úkoly spojené s vodou. Aby to ostatním dětem nebylo líto, připravil si dětský ekotým stanoviště, kterými procházely děti z obou tříd ve skupinkách a plnili zde různé úkoly spojené s vodu. Jako odměnu děti dostali medové sušenky a kapičkovou medaily.

„Nástěnka v knihovně“

Abychom mohly naše aktivity zprostředkovat i ostatním občanům obce, vytvořili jsme opět nástěnku do knihovny, tentokrát s vodní tématikou.

Naše anylýza s plánem činností