Šk. rok 2018 – 2019

 VODA 

 

net

Tento školní rok jsme začali s velkým nasazením. Na první schůzce děti měly za úkol najít po zahradě poschovávané obrázky a texty k tématu voda a pak je správně přiřadit k sobě. Tím jsme vytvořili naši analýzu spojenou s plánem činností.

„Odkud se ve školce bere pitná voda a kam odtéká“

Jako první úkol si děti vybraly : „Odkud se ve školce bere pitná voda a kam odtéká“.  Povídali jsme si o pitné vodě, kde se bere, jak se dostane k nám do školky i co se s ní dál děje. Zkoušeli jsme si nakreslit a různě vymodelovat potrubí, abychom si jeho funkci lépe představili. V říjnu nás čekala prohlídka čističky v Lidicích, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Na konci roku nás čeká ještě návštěva vodní nádrže Klíčavy.

S dětským ekotýmem jsme stihli hodně otázek z plánu činností zpracovat, ale přeci jen jsme potřebovali pomoc od dospěláků. Na podzimní společné schůzce pro děti Lucka připravila pokus s filtračním papírem, takže děti viděly čištění vody dalším způsobem a dospěláci mezi tím doplnili plán činností o další nápady. Nechybělo ani občerstvení v podobě muffinů, bylinkového čaje a vody s citronem.

 

„Seznámení s ekologickými čistícími prostředky“

Na Vánoční jarmark, který naše školka každoročně pořádá, si starší děti připravily na prodej eko prací prášek s eko aviváží. Děti se seznámily se surovinami na jeho výrobu a společně si ho namýchaly. S dětmi jsme se zabývali ekologickými značkami a zkoumali jsme, jaké čistící prostředky ve školce máme. Paní kuchařka s paní uklízečkou nás v našem nápadu podpořili a na úklid a mytí koupily čistící prostředky šetrnější k přírodě. Ve velké třídě děti s tímto tématem ještě pracují a zjišťují, jaké čistící prostředky používají u nic doma.

„Šetření vodou při splachování“

Další nás čekala otázka, jestli děti šetří vodou při splachování. Na našich záchodech máme oddělené splachování s menší a větší spotřebou vody. Během září jsme měli problém s mladšími dětmi, kterým se splachování toalet tak zalíbilo, že byly schopné tlačítka mačkat několikrát za sebou. Proto děti z ekotýmu vymyslely, že je potřeba označit splachování obrázky, které budou srozumitelné i pro malé děti. Nakreslili jsme a zalaminovali velké a malé kapičky a označili s nimi splachování. Dále jsme v každé třídě zvolili jednoho zástupce z ekotýmu, který splachování bude kontrolovat. Dětem jsme vše vysvětlili a namalovali jsme další popisky s obrázky, které jsme nalepili do šatny a na dveře záchoda. Jako výstup z našeho projektu jsme natočili video, kde se dětí ptáme, jaké kapičky při splachování používají a kolikrát splachují. Moc nás potěšilo, že všechny děti na naše otázky odpovídaly správně.

„Spotřeba vody v naší školce“

Začátkem listopadu jsme zpracovali denní spotřebu vody v naší školce. Každé dítě dostalo tabulku, do které si po celý den zapisovalo svojí spotřebu vody. Další tabulku jsme společně s dětmi vytvořili i pro paní kuchařku a paní uklízečku. Aby si děti dokázali představit, kolik vody se při různých činnostech spotřebovává, připravil si pro ně Tomáš z Dospěláků z ekotýmu krátkou přednášku, kde dětem spotřebu vody prezentoval na splachování. dále jsme si spotřebu vody přiblížili na množství vody v našem akváriu.

„Šetření pitnou vodou“

V naší školce se snažíme vodou šetřit a využívat ji jen tolik, kolik je opravdu potřeba. Na našem vodoměru jsme si dokázali, že pokud si na šetření vodou dáváme opravdu pozor, ušetříme až 3l na dítě!!!

„Voda“

Během celého roku se s vodou seznamujeme – hrajeme si s ní, děláme různé pokusy a zjišťujeme její podoby a vlastnosti. Děti v ekotýmu si vyzkoušeli hru, kde plnily různé úkoly spojené s vodou. Aby to ostatním dětem nebylo líto, připravil si dětský ekotým stanoviště, kterými procházely děti z obou tříd ve skupinkách a plnili zde různé úkoly spojené s vodu. Jako odměnu děti dostali medové sušenky a kapičkovou medaily.

„Nástěnka v knihovně“

Abychom mohly naše aktivity zprostředkovat i ostatním občanům obce, vytvořili jsme opět nástěnku do knihovny, tentokrát s vodní tématikou.

Naše anylýza s plánem činností