Odpolední kroužky

Odpolední kroužky zajišťuje Mateřské centrum Lidičky. Lekce probíhá přímo ve škole (tanečky), nebo jsou děti odváděny lektorem přímo ze školky (keramika).

Podrobné informace o platbách naleznete na www.mclidicky.cz