platby ve školce

Školné na školní rok 2019 – 2020  činí 598 Kč.

Školné neplatí děti poslední rok před školní docházkou a děti s odkladem školní docházky.

Ceny stravného:

  • Ranní svačina – 9 Kč
  • Oběd  – 23 Kč
  • Odpolední svačina – 9 Kč
  • Jídlo na celý den – 41 Kč

Cena stravného pro děti s odkladem školní docházky: 44 Kč

Částka je zasílána začátkem měsíce na email rodičů. Vždy se platí dohromady školné daného měsíce + projedené jídlo z měsíce předcházejícího.

Způsob úhrady – převodem nebo inkasem.

Číslo účtu MŠ je :    27 – 71 70 27 02 67 / 0100

 Pokyn ředitele školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání viz. Dokumenty 

Omlouvání dětí:

  • Ústně přímo paní učitelce ve třídě nebo telefonicky ráno do osmi hodin
  • Tel.:  312 245 532, mobil: 737 543 039