denní režim

Režim dne:

I. třída (mladší děti)

6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.

8:00 – 8:40 ranní kruh, ranní cvičení

8:40 – 9:10 hygiena, svačina

9:10– 11:20 dopolední činnosti, pobyt venku

11:20 – 12:00 hygiena,oběd

12:00 – 14:00 odpočinek

14:15 – 14:45 hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 odpolední aktivity

 

II. třída (starší děti)

6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.

8:00  - 9:15 pohybové aktivity, skupinová, frontální a individuální práce, volná hra

9:15 – 9:30 hygiena, svačina

9:30 – 10:00 skupinová a individuální práce, volná hra

10:00 – 12:00 dopolední  činnosti venku

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 13:00 odpočinek

13:00 – 14:15 aktivity pro individuální rozvoj dle potřeb dětí

14:15 – 14:45 svačina

14:45– 16:30 odpolední činnosti