Zápis 2018-2019

ZÁPIS      11.5.        7:00 – 16:00

sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku ( lze stáhnout na odkazu níže, nebo vyplnit přímo v MŠ)

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Lidice, okres Kladno pro školní rok 2018-2019:

1. děti s trvalým pobytem v obci Lidice dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla nejméně 3 let.

 

2. děti s trvalým pobytem v obcích Číčovice a Zájezd od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla 3 let. O volná místa v mateřské škole se obce rozdělí rovným dílem. Bude-li počet volných míst lichý, volné místo se obsadí tak, že se přihlédne k věku dětí bez ohledu na místo trvalého pobytu.

 

3. děti z ostatních obcí dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší před zahájením školního roku zpravidla 3 let.

 

Žádost o přijetí do mateřské školy   ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ