Výchovně – vzdělávací program

FILOZOFIE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

Vize naší mateřské školy:

Rádi bychom z našich dětí vychovali samostatné, zdravě sebevědomé jedince, kteří umí slušně prosadit své zájmy nejen ku prospěchu svému, ale i pro dobro ostatních. Jedince, kteří jsou si vědomi toho, že jsou důležitou součástí rodiny, obce i celé planety, jejíž přírodní bohactví se snaží všemi dostupnými prostředky chránit.
Rádi bychom, aby naše děti:

- uměly komunikovat mezi sebou a uměly slovně řešit vzniklé problémy
- uměly pomoci menším, nebo druhému, který má potíže
- si uměly předat zkušenosti a navzájem se učily
- se uměly vhodně bránit, kdyby se jim dělo něco nepříjemného
- respektovaly ostatní a byly tolerantní
- si vážily svého úsilí a práce i úsilí druhých
- věděly, že chybovat je normální a každý z nás má právo na chybu
- nám důvěřovaly
- uměly, chtěly a nebály se ptát
- aktivně se zapojily do péče o přírodní prostředí a vytvořily si k němu pozitivní vztah
- získaly úctu ke starým lidem, uměly jim naslouchat a dělat jim radost
- si vážily svého života a svého zdraví

Zdravá výživa:

V naší mateřské škole velice dbáme na to, aby děti měly pestrou stravu a jídelníček podle novodobých trendů ve výživě. Nepoužíváme polotovary, které jsou běžně do mateřských škol dodávány. Na jídelníčku nenajdete uzeniny, smažená jídla a zásadně jsme proti odměńování dětí cukrovinkami. Bonbóny se u nás ve školce objevují velice výjimečně. Strava obsahuje velké množství luštěnin, ryby, zeleninu a každý den ke svačince je ovoce. Jídlo je připravováno velice chutně, takže dětmi je přijímáno kladně.

 

DSCN0766

Pohyb:

Chceme, aby naše děti měly dostatek pohybu a to v nejlepším případě venku. Využíváme zahradu, kde však lze hrát jen některé míčové hry a kopanou . Máme však velikou výhodu, že naše obec je velice klidná, provoz na místních komunikacích minimální a máme k dispozici celý areál lidického parku a přilehlé polní cesty. Děti postupně trénujeme na delší procházky a v praxi se nám to velice osvědčuje. I ti nejmladší ujdou poměrně dlouhé trasy. Ve školním roce 2011 – 2012 všichni zvládli pěší výlet z Lidic do ZOO Zájezd a pěší výlet ze Zákolan na Okoř.
Také se snažíme, aby naše děti byly obratné. Nechceme jim překážky odstraňovat, ale učíme je bezpečně překonávat. Děti lezou v bezpečné výšce po stromech, válejí sudy v trávě, umí se bezpečně pohybovat u potůčku. Považujeme všechny tyto aktivity za celice důležité, prospěšné a rádi bychom, aby pro dítě z vesnice tohle všechno byla samozřejmost.
Ven chodíme každé dopoledne pokud není velký déšť nebo mráz a na zahradu mateřské školy i odpoledne ( pokud je dobré počasí).

resized_DSCN8478

 

Ochrana přírody:

Ve chvíli, kdy jsme se rozhodovali, jakým směrem chceme, aby se naše školka vydala, došli jsme k závěru, že nejdůležitější hodnotou je naše přírodní prostředí. Chceme v dětech vypěstovat správný pevný návyk jak zacházet s odpady, učíme je šetřit vodou, elektřinou, teplem. Vedeme je k šetrnému zacházení s věcmi, chceme, aby si věcí vážily. Vedeme je k tomu, aby si dokázaly hrát s různými přírodninami – klacíky, kameny, různé plody, šišky… Častým pobytem venku, poznáváním okolního přírodního prostředí, dobrým příkladem a hledáním krásy v přírodě se snažíme vytvořit v dětech kladný vztah ke všemu, co s přírodou souvisí.

   DSCN9394  resized_DSCN8269

 

Chceme děti naučit, že mnoho věcí si mohou vypěstovat samy. Vysvětlujeme jim, že tyto suroviny jsou levnější a zdravější než v supermarketech. Děti se aktivně podílejí na pěstování zeleniny, bylinek a pečují o zahradu.

resized_DSCN8365

 

 

Učíme je lásce ke zvířatům a to, jak se k nim správně chovat, jak o ně pečovat. V mateřské škole máme nyní axolotli mexické Bertici a Krokodýla, zakrslého králíka Bělouše a dvě morčátka Princeznu a Čertici.

DSCN0772  DSCN4061

Školní vzdělávací program školy najdete v odkazu DOKUMENTY

 

No Comments