Ekologické aktivity

Mateřská škola je od roku 2015 zapojena do ekologického programu Ekoškolka. Bližší informace naleznete v samostaném odkazu. Dále jsme členy sítě škol Mrkvička, která podporuje ekologickou výchovu v mateřských školách.