Angličtina

V mateřské škole vyučujeme již několik let anglický jazyk. Ve školním roce 2016 – 2017 jsme poprvé začali systematicky pracovat s materiály Wattsenglish. Mladší děti mají žlutou řadu učebnic Wow! a starší modrou. Lekce probíhají vždy v pondělí dopoledne pod vedením paní učitelek.