Zprostředkované aktivity

Mateřská škola spolupracuje s Mateřským centrem Lidičky, které dětem docházejícím do mateřské školy nabízí mnoho zájmových aktivit. Probíhají v odpoledních hodinách a je zajištěn převod dětí z mateřské školy do místa konání kroužku.