Pokyn ředitele školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za přeškolní vzdělávání