Aktivity školy

Aktivity školy jsou činnosti, které:

-        vhodně doplňují školní vzdělávací plán, podporují metodu názorného a prožitkového učení, pomáhají plnit cíle RVP

-        projekty, které jsou specifické pro naši školu a mají dlouhodobější charakter

-        projekty, které organizujeme ve spolupráci s dalšími institucemi

-        zájmové aktivity, které zajišťují jiné instituce a my je pouze dětem zprostředkujeme – kroužky MC Lidičky