Dokumenty

Základní dokumentace MŠ Lidice –  ŠVP, školní řád, výroční zpráva, minimální preventivní program a desatero pro rodiče předškoláka vydané MŠMT.