Stravování a školné

Školné na školní rok 2016-2017 činí 360 Kč.

Školné neplatí děti poslední rok před školní docházkou. Pro děti s odkladem toto zvýhodnění již neplatí.

 

Ceny stravného:

  • Ranní svačina – 8 Kč
  • Oběd  – 20 Kč
  • Odpolední svačina – 7 Kč
  • Jídlo na celý den – 35 Kč

Cena stravného pro děti s odkladem školní docházky: 38 Kč

Stravné se platí zálohově. Všechny přihlášené děti mají na začátku měsíce na svém kontě 770 Kč. Od nových dětí se tato částka na začátku každého školního roku vybírá. Od dětí, které již chodily a zbyla jim částka z minulého roku, se vybírá pouze tolik, aby i ony měly 770 Kč na kontě. Na konci každého měsíce paní stravovací (paní kuchařka) spočítá podle docházky, kolik děti projedly ze zálohy a dopočítá, kolik má každé dítě doplatit, aby tam opět byla záloha celá ( 770 Kč). Přesnou částku posíláme každý měsíc na uvedené emailové adresy rodičů.

Číslo účtu MŠ je :    27 – 71 70 27 02 67 / 0100

 Pokyn ředitele školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání viz. Dokumenty 

Omlouvání dětí:

  • Ústně přímo paní učitelce ve třídě nebo telefonicky ráno do osmi hodin
  • Tel.:  312 245 532