Informace pro rodiče

Co děti ve školce potřebují:

  • přezuvky
  • malý hrníček
  • oblečení na pobyt venku dle počasí
  • náhradní oblečení v případě, že se dítě polije
  • náhradní spodní prádlo
  • zubní kartáček (podepsat popisovačem na CD)
  • šanon s foliemi (na zakládání prací dětí)

 

Pláštěnku a gumáky nemusí mít děti ve skříňce celoročně.

Prosíme, abyste vše řádně označili. Stačí CD popisovačem monogramy dítěte na cedulku trička, jazyk boty atd.

 Pokud budete chtít, můžete na začátku školního roku a v pololetí přinést: kapesníky, ubrousky, toal.papír, tekuté mýdlo, pastu.

 

Počet dětí a skladba tříd v tomto školním roce:

1 třída : 19 dětí od 3 – 4 let
2 třída : 20 dětí od 5 – 6 let

 

Režim dne:

I. třída (mladší děti)

6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.

8:00 – 8:40 ranní kruh, ranní cvičení

8:40 – 9:10 hygiena, svačina

9:10– 11:20 dopolední činnosti, pobyt venku

11:20 – 12:00 hygiena,oběd

12:00 – 14:00 odpočinek

14:15 – 14:45 hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 odpolední aktivity

 

II. třída (starší děti)

6:45 – 8:00 děti se scházejí v jedné třídě. Společná hra, individuální aktivity, ranní tematické činnosti.

8:00  - 9:15 pohybové aktivity, skupinová, frontální a individuální práce, volná hra

9:15 – 9:30 hygiena, svačina

9:30 – 10:00 skupinová a individuální práce, volná hra

10:00 – 12:00 dopol.činnosti venku

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 13:00 odpočinek

13:00 – 14:15 individuální rozvoj dle potřeb dětí

14:15 – 14:45 svačina

14:45– 16:30 odpolední činnosti

 

Vyzvedávání po obědě 

1.třída – 12:00 – 12:15

2.třída 12:20 – 12:30

 

 Odpolední vyzvedávání od 14:15 hod.